top of page

REGISTRERING OCH SEKRETESSUTTALANDE

 

1. REGISTRERA NAMN​

 

Register över företaget Restaurang Ädelbragd, bestående av följande delar:​

- kundregister - konsumenter och företag (de som köpt tjänster)

- ett register över de som fyllt i rekryteringsansökan

 

2. REGISTRERINGSHÅLLARE OCH ANSVARIG PERSON

 

Kenny Sundgvist | Restaurang Ädelbragd

http://ravintolaadelbragd.snabber.se/default.asp

kenny.sundqvist@adelbragd.fi

3. RÄTTSLIG GRUND OCH SYFTE MED BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

 

Enligt EU:s allmänna dataskyddsförordningar är den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter en kundrelation och/eller behandling för direktmarknadsföring eller statistikändamål. Syftet med att behandla personuppgifter är att kommunicera med kunder, upprätthålla kundrelationer, rekrytering m.m.

4. INFORMATIONSINNEHÅLL I REGISTRET

 

Uppgifter som ska antecknas i registret är: persons namn, befattning, företag/organisation, kontaktuppgifter (telefonnummer, e-postadress, adress), information om beställda tjänster och deras ändringar, faktureringsuppgifter, annan information relaterad till kundförhållandet och beställda tjänster.

 

I detta kundregister lagrar vi uppgifter i 12 månader eller under hela kundrelationens varaktighet och 12 månader efter det. Lagringstiden kan också vara längre enligt den vid var tid gällande lagstiftningen.

 

IP-adresser till webbplatser och cookies som är nödvändiga för tjänstens funktioner behandlas utifrån ett berättigat intresse, t.ex. att ta hand om informationssäkerhet och för insamling av statistiska uppgifter om webbplatsbesökare i de fall de kan betraktas som personuppgifter. Vid behov begärs samtycke separat för tredjepartscookies.

 

5. VANLIGA INFORMATIONSKÄLLOR

 

De uppgifter som ska sparas i registret inhämtas från kunden, t.ex. Från meddelanden skickade via webbformulär, via e-post, per telefon, via sociala medietjänster, avtal, kundmöten och andra situationer där kunden lämnar ut sin information.

 

Kontaktuppgifter till företag och andra organisationer kan också samlas in från offentliga källor som webbplatser, katalogtjänster och andra företag.

 

6. VANLIGT ÖVERFÖRING AV DATA OCH DATAÖVERFÖRING UTANFÖR EU OCH EES

 

Information överförs inte utanför EU eller EES.

 

7. PRINCIPER FÖR REGISTRETSSKYDD

 

Varsamhet iakttas vid behandling av registret och de uppgifter som behandlas med hjälp av informationssystem är ordentligt skyddade. När registerdata lagras på Internetservrar sköts den fysiska och digitala datasäkerheten för deras hårdvara i enlighet därmed. Registraren säkerställer att lagrad data samt serveråtkomsträttigheter och annan data som är avgörande för säkerheten för personuppgifter hanteras konfidentiellt och endast av de anställda vars arbetsbeskrivning det är.

 

8. RÄTT TILL INSPEKTION OCH RÄTT ATT KRÄVA RÄTTELSE AV INFORMATION

 

Varje person i registret har rätt att kontrollera sina uppgifter som finns lagrade i registret och kräva rättelse av eventuella felaktiga uppgifter eller komplettering av ofullständiga uppgifter. Om en person vill kontrollera de uppgifter som finns lagrade om honom eller begära rättelse ska begäran skickas till ovanstående e-postadress till den registeransvarige. Om det behövs kan registratorn be den som begär det att styrka sin identitet. Den registeransvarige svarar kunden inom den tid som anges i EU:s dataskyddsförordning (vanligtvis inom en månad).

 

9. ANDRA RÄTTIGHETER RELATERADE TILL BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

 

En person i registret har rätt att begära att personuppgifter om honom tas bort från registret ("rätten att bli glömd"). Den registrerade har även andra rättigheter enligt EU:s allmänna dataskyddsbestämmelser, som att begränsa behandlingen av personuppgifter i vissa situationer. Förfrågningar ska skickas till ovanstående e-postadress till den registeransvarige. Om det behövs kan registratorn be den som begär det att styrka sin identitet. Den registeransvarige svarar kunden inom den tid som anges i EU:s dataskyddsförordning (vanligtvis inom en månad).

 

Användarvillkor för onlinetjänster och webbplatser

Följande är användarvillkoren för Ravintola Ädelbragds offentliga webbplatser. Restaurang Ädelbragd kan när som helst ändra eller uppdatera dessa villkor och annan information på denna webbplats. Informationen på webbplatsen är inte utlovad eller garanterad att vara korrekt, uppdaterad eller fullständig.

 

1. COPYRIGHT​

 

Restaurang Ädelbragd har som regel upphovsrätten till sajtens innehåll. Denna webbplats, eller något av dess innehåll, får inte kopieras, reproduceras, återpubliceras, exporteras, överföras, distribueras eller användas för att skapa härledda verk utan föregående skriftligt medgivande från Ravintola Ädelbragd.

 

2. WEBBPLATSENS SÄKERHET OCH SEKRETESSSKYDD

 

Restaurang Ädelbragds hemsida samlar automatiskt in en del av den information som beskrivs nedan om besökare. Ravintola Ädelbragd säljer eller på annat sätt lämnar inte ut insamlad information till utomstående.

 

3. COOKIES

 

Webbplatsen Restaurang Ädelbragd använder cookies för att upprätthålla användarsessionen. Tekniska cookies samlar inte in eller lagrar användarens personuppgifter. Sidorna kan även användas utan cookies, men i det här fallet kanske vissa funktioner inte är tillgängliga.

Restaurang Ädelbragd 2022

bottom of page